ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 1
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 2
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 3
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 4
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 5
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 6
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 7
ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets - 8

ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets

Đồ dùng gia đình

Giá: Liên hệ

(Vui lòng click ĐẶT HÀNG để nhận báo giá ưu đãi nhất!)

Website bán hàng: amazon.com (Đặt hôm nay, chậm nhất 11/04/2019 có hàng ngay!)

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 667 624 - 0986 344 838 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Tại sao chọn Nhiệt Thành?

Ship hàng uy tín.

Ship hàng nhanh nhất, hàng về 3 chuyến/tuần.

Giá luôn luôn tốt nhất thị trường.

Luôn đặt địa vị của mình vào Khách Hàng để chăm sóc Khách Hàng trên mong đợi.

Đảm bảo hoàn tiền 100% + 5% giảm trừ cho lần đặt hàng tiếp theo nếu sản phẩm không đúng yêu cầu.

Giới thiệu

    This fits your .
  • Enter your model number to make sure this fits.
  • Alexa & Smart App Controls: Use Alexa voice commands to direct cleaning. Use the ECOVACS App to customize, schedule & monitor cleaning sessions, accessory status, & receive error alerts.
  • 5 Cleaning Modes: Smart motion guided auto-clean mode, plus single room & spot mode for targeted cleaning, edge mode for hard-to-clean edges, & max mode for high-power cleaning.
  • 3 Stage Cleaning System: High-efficiency vacuum suction, deep reach helix main brush & wide reach side brushes.
  • Safety Sensor Protection: Comprehensive array of intelligent anti-drop & anti-collision sensors, plus durable protective bumpers.
  • 1-Year Warranty, plus accessories: 100% money-back guarantee. Includes (1) remote control, (1) main brush, (2) side brushes, (1) docking station & fantastic customer support.

Đánh giá, bình luận ECOVACS DEEBOT N79S Robot Vacuum Cleaner with Max Power Suction, Alexa Connectivity, App Controls, Self-Charging for Hard Surface Floors & Thin Carpets

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 667 624 - 0986 344 838 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.