Chính sách bảo hành

NhietThanh.com là dịch vụ ship thuê, mua hộ các sản phẩm từ Mỹ cho Khách hàng, chúng tôi không bán sản phẩm. Do vậy, với những sản phẩm NhietThanh.com đã mua đúng theo đơn hàng của Quý khách thì Quý khách sẽ nhận được chính sách bảo hành từ chính hãng hoặc từ người bán, chúng tôi không bảo hành những sản phẩm này. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hỗ trợ Khách hàng hết mức có thể về việc làm các thủ tục để Khách hàng nhận được chế độ bảo hành từ chính hãng hoặc từ người bán.