Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill.
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill.
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 1
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 2
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 3
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 4
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 5
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 6
Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill. - 7

Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill.

Giá: Liên hệ

(Vui lòng click ĐẶT HÀNG để nhận báo giá ưu đãi nhất!)

Website bán hàng: amazon.com (Đặt hôm nay, chậm nhất 06/02/2019 có hàng ngay!)

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 667 624 - 0986 344 838 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Tại sao chọn Nhiệt Thành?

Ship hàng uy tín.

Ship hàng nhanh nhất, hàng về 3 chuyến/tuần.

Giá luôn luôn tốt nhất thị trường.

Luôn đặt địa vị của mình vào Khách Hàng để chăm sóc Khách Hàng trên mong đợi.

Đảm bảo hoàn tiền 100% + 5% giảm trừ cho lần đặt hàng tiếp theo nếu sản phẩm không đúng yêu cầu.

Giới thiệu

  • EPA-only formula. Mini-capsule, 500 mg EPA per pill. EPA lowers triglycerides without increasing LDL 'bad' cholesterol. DHA-free.
  • Ideal for mood, inflammation and triglyceride management. Also ideal for skin and children's behavior.
  • Natural enteric coating. Helps increases absorption.
  • IFOS 5-star certified. Independently certified by third-party for your peace of mind. Each batch tested for purity, potency and freshness. Made in USA (No Chinese oils).
  • Purified by Heat-Free Supercritical Distillation (much higher purity than molecular distillation.)

Đánh giá, bình luận Thực phẩm dinh dưỡng OmegaVia EPA 500. Pharmaceutical Grade Fish Oil. EPA-Only Formula, 120 Mini-Gels. 500 mg EPA per Pill.

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 667 624 - 0986 344 838 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.