MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 1
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 2
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 3
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 4
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 5
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 6
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 7
MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets - 8

MegaFood - Baby & Me 2, Key Nutrients Vital to Prenatal Support of Both Mother & Baby, 60 Tablets

Giá: 667,000 (chưa bao gồm phí ship về Việt Nam)

(Giá trên có thể đã được thay đổi, vui lòng xem giá mới nhất tại amazon.com)

Đặt hôm nay, chậm nhất 18/06/2018 có hàng ngay! Vui lòng click ĐẶT HÀNG để nhận báo giá ưu đãi nhất!

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Tại sao chọn Nhiệt Thành?

Ship hàng uy tín.

Ship hàng nhanh nhất, hàng về 3 chuyến/tuần.

Giá luôn luôn tốt nhất thị trường.

Luôn đặt địa vị của mình vào Khách Hàng để chăm sóc Khách Hàng trên mong đợi.

Đảm bảo hoàn tiền 100% + 5% giảm trừ cho lần đặt hàng tiếp theo nếu sản phẩm không đúng yêu cầu.

Đánh giá, bình luận

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Giới thiệu về sản phẩm

Size:60

YOU'LL LIKE THE WAY REAL FEELS: Taking supplements shouldn't be a leap of faith. Treat your body to something real, effective and made by people with your health in mind. MegaFood takes pride in knowing we deliver the promise of farm fresh foods to you in everything we make. It's not easy, but we believe farm fresh whole foods are the best way to deliver authentic nourishment and not just vitamins and minerals alone. And that's the difference between feeling good and feeling really good. Feeling good and trusting what you are putting into your body is of even greater importance as you go through pregnancy. We have included a comprehensive list of ingredients tailored to meet the changing needs of your body and your growing baby, and you can rest assured knowing that our formula is certified gluten-free, dairy free, soy free, vegetarian safe, kosher, and Non-GMO.

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.