Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 1
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 2
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 3
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 4
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 5
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 6
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 7
Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills - 8

Gillette Fusion Proglide Men's Razor With Flexball Handle Technology and 2 Razor Blade Refills

Giá: Liên hệ (Vui lòng click ĐẶT HÀNG để nhận báo giá ưu đãi nhất!)

Website bán hàng: amazon.com (Đặt hôm nay, chậm nhất 09/07/2018 có hàng ngay!)

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Tại sao chọn Nhiệt Thành?

Ship hàng uy tín.

Ship hàng nhanh nhất, hàng về 3 chuyến/tuần.

Giá luôn luôn tốt nhất thị trường.

Luôn đặt địa vị của mình vào Khách Hàng để chăm sóc Khách Hàng trên mong đợi.

Đảm bảo hoàn tiền 100% + 5% giảm trừ cho lần đặt hàng tiếp theo nếu sản phẩm không đúng yêu cầu.

Đánh giá, bình luận

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Giới thiệu về sản phẩm

Style Name:1 handle, 2 refills

Product Description

Gillette Fusion ProGlide Razor with FlexBall Technology, the men's razor that responds to contours for Gillette's best shave. Gillette's best razor blades are 2X preferred when used with the Fusion ProGlide Razor with FlexBall Handle Technology (overall preference vs. former ProGlide, among ProGlide users). Gillette Fusion ProGlide razor blades feature a precision beard trimmer for accurate edging. Reengineered Low Cutting Force razor blades feature thinner, finer blades (first four blades vs. Fusion) with advanced low-resistance coating to cut effortlessly through hair with less tug and pull than Fusion. A Blade Stabilizer maintains optimal razor blade spacing for comfort, while allowing the razor blades to respond to the contours of a man's face. Plus, the Streamlined Comfort Guard channels excess shaving cream to produce optimal blade contact, stretching the skin for a close, comfortable shave. And the razor's Enhanced Lubrastrip (vs. MACH3 ) is infused with mineral oil and lubricating polymers that allow the Gillette Fusion ProGlide razor blade to move smoothly over skin, even on repeat strokes.;Gillette Fusion ProGlide Razor with FlexBall Technology allows the razor blades to make maximum contact over the contours to get virtually every hair* / *vs. Fusion Gillette Fusion ProGlide Razor Blades: Precision Trimmer on the back for accurate edging;Gillette Fusion ProGlide Razor Blades: Gillette's thinnest, finest razor blades (first 4 blades) for less tug and pull (vs. Fusion);1 Razor Blade Refill = up to 1 month of shaves* / *Based on 3-4 shaves per week;Gillette Fusion ProGlide Razor Blades: Enhanced Lubrastrip (vs. MACH3 ) for smooth glide

From the Manufacturer

Gillette Fusion ProGlide Razor with FlexBall Technology, the men’s razor that responds to contours for Gillette’s best shave. Gillette's best razor blades are 2X preferred when used with the Fusion ProGlide Razor with FlexBall Handle Technology (overall preference vs. former ProGlide, among ProGlide users). Gillette Fusion ProGlide razor blades feature a precision beard trimmer for accurate edging. Reengineered Low Cutting Force razor blades feature thinner, finer blades (first four blades vs. Fusion) with advanced low-resistance coating to cut effortlessly through hair with less tug and pull than Fusion. A Blade Stabilizer maintains optimal razor blade spacing for comfort, while allowing the razor blades to respond to the contours of a man’s face. Plus, the Streamlined Comfort Guard channels excess shaving cream to produce optimal blade contact, stretching the skin for a close, comfortable shave. And the razor’s Enhanced Lubrastrip (vs. MACH3) is infused with mineral oil and lubricating polymers that allow the Gillette Fusion ProGlide razor blade to move smoothly over skin, even on repeat strokes.

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.