Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 1
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 2
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 3
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 4
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 5
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 6
Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count - 7

Now Foods UC-II Type II Collagen 40mg, Veg-Capsules, 60-Count

Giá: Liên hệ (Vui lòng click ĐẶT HÀNG để nhận báo giá ưu đãi nhất!)

Website bán hàng: amazon.com (Đặt hôm nay, chậm nhất 12/07/2018 có hàng ngay!)

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Tại sao chọn Nhiệt Thành?

Ship hàng uy tín.

Ship hàng nhanh nhất, hàng về 3 chuyến/tuần.

Giá luôn luôn tốt nhất thị trường.

Luôn đặt địa vị của mình vào Khách Hàng để chăm sóc Khách Hàng trên mong đợi.

Đảm bảo hoàn tiền 100% + 5% giảm trừ cho lần đặt hàng tiếp theo nếu sản phẩm không đúng yêu cầu.

Đánh giá, bình luận

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Giới thiệu về sản phẩm

Size:60

Joint Health* Undenatured Type II Collagen with Aquamin Red Algae Minerals A Dietary Supplement Cartilage is one of the primary connective tissues of the body, providing flexibility and support to bone joints. ;Undenatured Type II Collagen is the principal structural protein in cartilage that is responsible for its tensile strength and toughness. ;Derived from chicken sternum cartilage, UC-II; consists of Undenatured (native) Type II Collagen that works with the immune system to support healthy joints and promote joint mobility and flexibility. ;UC-II;'s patent protected composition has demonstrated its efficacy in human clinical studies. ;NOW; UC-II; is enhanced with Aquamin; Red Algae Minerals, a natural source of calcium and over 70 trace minerals.*

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 344 838 - 0986 667 624 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.