AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow!
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow!
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 1
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 2
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 3
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 4
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 5
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 6
AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow! - 7

AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow!

Đồ nội thất, nhà tắm

Giá: Liên hệ

(Vui lòng click ĐẶT HÀNG để nhận báo giá ưu đãi nhất!)

Website bán hàng: amazon.com (Đặt hôm nay, chậm nhất 10/06/2019 có hàng ngay!)

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 667 624 - 0986 344 838 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.

Tại sao chọn Nhiệt Thành?

Ship hàng uy tín.

Ship hàng nhanh nhất, hàng về 3 chuyến/tuần.

Giá luôn luôn tốt nhất thị trường.

Luôn đặt địa vị của mình vào Khách Hàng để chăm sóc Khách Hàng trên mong đợi.

Đảm bảo hoàn tiền 100% + 5% giảm trừ cho lần đặt hàng tiếp theo nếu sản phẩm không đúng yêu cầu.

Giới thiệu

  • Enter your model number above to make sure this fits.
  • 5' ULTRA-FLEXIBLE STAINLESS STEEL HOSE - Brings the ultimate flexibility and freedom to your shower and gives you complete control of the water flow. It won't kink, snag or tangle like many of our competitors.
  • ANGLE ADJUSTABLE SHOWER MOUNT - Securely holds the handheld shower head and lets you quickly adjust the angle of the water flow. You'll enjoy the convenience of a fixed shower with the versatility of a hand shower.
  • 5 LUXURIOUS SPRAY SETTINGS - Let's you choose exactly the type shower you want. Select from relaxing massage, soothing soft & bubbly, invigorating rain or a combination of them. It's like having your own private spa to relax and unwind in every day.
  • HASSLE FREE DIY INSTALLATION - Designed to be entirely installed by hand and guaranteed to be leak free. Installation can be done by anyone - Simply connect the shower mount to your existing shower arm and then connect both ends of the hose - that's it, you're done!
  • LIFETIME LIMITED WARRANTY - Have peace of mind knowing that your hand held shower head will continue to work for years to come.
See more product details

Đánh giá, bình luận AquaBliss Luxury Handheld Shower Head Set - Oversized Hand Shower with 5 Relaxing Rain & Massage Settings. Angle Adjustable Shower Mount & 5-foot Ultra-Flexible Hose Gives You Complete Control of the Water Flow!

Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi đến số 0986 667 624 - 0986 344 838 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng.